Қазақстан халқы Ассамблеясы Шығыс Қазақстан облысы

Жастар бірлестіктер

Муксимова Вера Николаевна – ШҚО жастар ұйымының жетекшісі

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі ірі мәдени жобаларды жүзеге асыру мақсатымен 2009 жылы «Ынтымақ-Содружество» атты өнер саласында дарынды және үмітті жастарды айқындап білу және қолдау оймен Жастар Қоғамдық бірлестігі құрылған. Бірлестіктің маңызды міндеті бұл өсіп келе жатқан жас ұрпақта патриоттық сезімді дамыту, тілдерді құрмет ету, басқа халықтардың діндерің және дәстүрлерін құрметтеу. Кәсіподақ бір мағынада азаматтық сана мен патриотизмді, Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік жастар саясатын іске асыруды қолдайды. Шығыс Қазақстан облысының жастарын біріктіреді және қолдайды. Көпұлтты Шығыс Қазақстан облысының ұлттық мәдениетін, тіл мен дәстүрлерін жан-жақты дамытуына ықпал етеді. Жастар арасында рухани бірлік сезімін, нысандарын артады. Достық идеяларды сақтау мен халықтар арасындағы ұлтаралық келісімді дамытумен айналысады.Ынтымақ - Содружество жыл сайын кең мәдени-бұқаралық, спорт, би фестивальдерін өткізеді: Colorfest, Open-air, Көшпелі Camping фестивалі. Осындай іс-шаралар жастардың мәдениет пен субкультураларының өзара байланысын айқындайды, диалог кездесулер барысында кем дегенде 1000 адам кездеседі және диалог нәтижесінде азаматтық жауапкершілік пен төзімділікті арттырады.