Қазақстан халқы Ассамблеясы

ҚХА Жастар ұйымдары

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ «ЖАРАСЫМ»  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАСТАР ҰЙЫМЫ

 Миссия:

 Әрбір жас қазақстандықтың жеке өсуі арқылы жастардың әлеуметтік және азаматтық белсенділігін қалыптастыру.

 Мақсаты:

 Қазақстан халқының ұлттық бірлігі, Елбасы саясаты және Қазақстан халқы Ассамблеясының елдегі этникааралық толеранттылық пен қоғамдық келісімді нығайту негізінде Қазақстанның түрлі этностарының жастарының шоғырлануы мен дамуы.

 Негізгі бағыттар:

 • жастарды мәдени құндылықтармен таныстыру;

 • жастар ортасында адамгершілік нұсқаулардың сабақтастығын қамтамасыз ету;

 • Жастардың азаматтық және патриоттық өзін-өзі тануын ынталандыру.